Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองคล... (12 ธ.ค. 2561)  
ประกาศและส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวงประจำปีงบประ... (06 ธ.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง แจ้งการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ... (26 พ.ย. 2561)  
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (21 พ.ย. 2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (13 พ.ย. 2561)
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ไวท์เฮ้าส์โอเพ่น ครั้งที่ 2 (30 ต.ค. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (29 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหา... (25 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (22 ต.ค. 2561)
หนังสืออนุญาตวางท่อ โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมขาติในเขตอุตสาหกรรมรังสิต (ส่วนต่อขยาย... (11 ต.ค. 2561)
แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมขาติในเขตอุตสาหกรรมรังสิต (ส่วนต่อขยาย) ไ... (11 ต.ค. 2561)
คู่มือระงับเหตุฉุกเฉิน โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ในเขตอุตสาหกรรมรังสิต (ส่วนต่อ... (11 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25... (10 ต.ค. 2561)
แจ้งแผนการดำเนินโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมขาติในเขตอุตสาหกรรมรังสิต (ส่วนต่อขยาย) ไป... (08 ต.ค. 2561)
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง (ศูนย์ไวท์เฮ้า... (02 ต.ค. 2561)
ประกาศให้ทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเข้ารับราชการทหาร (01 ต.ค. 2561)
ประกาศให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (01 ต.ค. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (28 ก.ย. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (27 ก.ย. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (18 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื... (06 ธ.ค. 2561)  

การประชุมคณะกรรมการติดตาม... (27 พ.ย. 2561)  

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเ... (31 ต.ค. 2561)  

ศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรั... (28 ก.ย. 2561)

โครงการอบรมการเขียนหนังสื... (11 ก.ย. 2561)

(10 ส.ค. 2561)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (07 ส.ค. 2561)

โครงการจิตอาสา หน่วยพระรา... (23 ก.ค. 2561)

(02 ก.ค. 2561)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเ... (26 มิ.ย. 2561)

การประชุมคณะกรรมการสนับสน... (21 มิ.ย. 2561)

ซักซ้อมการปฎิบัติงานของลู... (19 มิ.ย. 2561)

โครงการเลือกตั้งและปฐมนิเ... (18 มิ.ย. 2561)

โครงการเสริมสร้างมาตรฐานค... (26 เม.ย. 2561)

งานกาชาดและของดีเมืองปทุม... (14 มี.ค. 2561)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถ... (08 มี.ค. 2561)

กิจกรรมทำความสะอาดแก้ไขปั... (26 ก.พ. 2561)

โครงการไทยนิยมยั่งยืน ชุม... (21 ก.พ. 2561)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถ... (08 ก.พ. 2561)

กิจกรรมจิตรอาสาอำเภอคลองห... (06 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 ต.ค. 2561)  
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 ต.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า... (18 ต.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า... (18 ต.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (14 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ... (22 ธ.ค. 2558)
แบบรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 (12 พ.ย. 2558)
แบบรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (12 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (09 ก.พ. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
 
Responsive imageสำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th