Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ (07 มิ.ย. 2562)  
คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการขอใช้เครื่องหมาย... (07 มิ.ย. 2562)  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลเมืองคลองหลวง แก้ไข ครั้ง... (07 พ.ค. 2562)  
เรื่องขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองค... (04 เม.ย. 2562)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (28 มี.ค. 2562)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (12 มี.ค. 2562)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (12 มี.ค. 2562)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (04 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561 (11 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561 (11 ก.พ. 2562)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (31 ม.ค. 2562)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (24 ม.ค. 2562)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (09 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล... (08 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล... (08 ม.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ (08 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช... (08 ม.ค. 2562)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (20 ธ.ค. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (13 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบ... (12 มิ.ย. 2562)  

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เ... (05 มิ.ย. 2562)  

การประชุมประชาคมชุมชนเมือ... (05 มิ.ย. 2562)  

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉ... (03 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉ... (03 มิ.ย. 2562)

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการ... (23 พ.ค. 2562)

การประสภาเทศบาลเมืองคลองห... (08 พ.ค. 2562)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่... (07 พ.ค. 2562)

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิ... (22 เม.ย. 2562)

งานสงกรานต์ ประจำปี 2562... (13 เม.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม... (09 เม.ย. 2562)

ตอนรับคณะนักศึกษามหาวิทยา... (03 เม.ย. 2562)

การประชุมประชาคมชุมชนเมือ... (27 มี.ค. 2562)

ประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองห... (26 ก.พ. 2562)

ประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองห... (26 ก.พ. 2562)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื... (06 ธ.ค. 2561)

การประชุมคณะกรรมการติดตาม... (27 พ.ย. 2561)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเ... (31 ต.ค. 2561)

โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา ... (05 ต.ค. 2561)

ศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรั... (28 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (19 มิ.ย. 2562)  
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 (19 มิ.ย. 2562)  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 ต.ค. 2561)  
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า... (18 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า... (18 ต.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (14 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ... (22 ธ.ค. 2558)
แบบรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 (12 พ.ย. 2558)
แบบรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (12 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (09 ก.พ. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
 
Responsive imageสำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th