Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ธ.ค. 2561 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
06 ธ.ค. 2561 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประกาศและส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561- 30 กันยายน 2561
26 พ.ย. 2561 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง แจ้งการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
21 พ.ย. 2561 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 พ.ย. 2561 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 ต.ค. 2561 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ไวท์เฮ้าส์โอเพ่น ครั้งที่ 2
29 ต.ค. 2561 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
25 ต.ค. 2561 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ...
22 ต.ค. 2561 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
11 ต.ค. 2561 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง คู่มือระงับเหตุฉุกเฉิน โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ในเขตอุตสาหกรรมรังสิต (ส่วนต่อขยาย)

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th