Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 มิ.ย. 2561
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง โครงการเลือกตั้งและปฐมนิเทศให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ 2561

26 เม.ย. 2561
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง

14 มี.ค. 2561
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง งานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

08 มี.ค. 2561
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) ต่อเนื่อง

26 ก.พ. 2561
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง กิจกรรมทำความสะอาดแก้ไขปัญหาขยะและความสะอาดริมถนนพหลโยธิน

21 ก.พ. 2561
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง โครงการไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 4 5 6

08 ก.พ. 2561
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.)

06 ธ.ค. 2560
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง งานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560

06 ธ.ค. 2560
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง กิจกรรมจิตรอาสาอำเภอคลองหลวง

29 ก.ย. 2560
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th