Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 พ.ย. 2559
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

21 พ.ย. 2559
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง กองคลังออกตรวจคำร้อง ตรวจห้องเช่าและป้าย และออกหน่วยให้บริการรับเสียภาษีที่เชียงกง (เก่าและใหม่)

21 พ.ย. 2559
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง กองสวัสดิการสังคม รับลงทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

21 พ.ย. 2559
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง กองช่าง ปรับปรุงสะพานข้ามคลองและติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง

21 พ.ย. 2559
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง กองการประปา ซ่อมท่อประปา

10 พ.ย. 2559
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง การประชุมประชาคมชุมชนเมืองฯ

01 พ.ย. 2559
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

01 พ.ย. 2559
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

26 ต.ค. 2559
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง รวมใจเครือข่าย ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

19 ต.ค. 2559
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมลงนามน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง (ตึกเก่า)

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th