Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคฃทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคฃทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลเมืองคลองหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 
             ด้วยเทศบาลเมืองคลองหลวง ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง  49  อัตรา
             อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ 405 และข้อ 412 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 เทศบาลเมืองคลองหลวง จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา      22 อัตรา
2. คนงานทั่วไป                             16  อัตรา
3. คนงานประจำรถขยะ                    11  อัตรา

 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง)
รายละเอียดแนบท้าย
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2561

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th