Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์ ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อเป็นการเผยแพร่ทางเว็ปไซค์
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง เทศบาลเมืองคลองหลวง
ประชาสัมพันธ์ ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อเป็นการเผยแพร่ทางเว็ปไซค์
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน จำนวน 3 ฉบับ กองคลัง ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในโครงการจัด

ซื้อ/จัดจ้างต่าง ๆ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ  หมายเลขทะเบียน 82-7900 ปทุมธานี
2 .จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ  หมายเลขทะเบียน 82-9782 ปทุมธานี
3. จ้างซ่อมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน 82-0709 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นการเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ และปิดประกาศให้ผู้สนใจทราบ

โดยทั่วกัน
รายละเอียด
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th