Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารรับราชการเป็น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารรับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ กสถ. ได้กำหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

หากผู้ใดกระทำการทุจริตการสอบจะมีความผิดดังนี้
1. ความผิดทางกระบวนกฎหมายอาญา ซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและปรับ
2. ความผิดตามประมวลกฎหมายเพ่งและพานิชย์ ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการสอบทั้งหมด
3. ความผิดทางวินัย โดยถ้าผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการจะถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ
4. ผู้สมัครสอบที่ทุจริตในการสอบ จะไม่มีสิทธิสอบเข้ารับราชการอีกต่อไป

หากพบเบาะแสการกระทำทุจริตในการสอบโปรดแจ้งที่
ศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 062-601-1331 หรือ 081-918-4852 หรือ โทรสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ และอีเมล์แอสเดส pmplocal@hotmail.com หรือ เว็ปไซต์ dla.go.th
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2560

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th