Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
งานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
Responsive image
     งานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 
     คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาติ กำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบให้ทุกจังหวัด และทุกส่วนราชการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
     อำเภอคลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมกับจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานพื้นที่แข็งหน้าที่ว่าการอำเภอคลลองหลวง และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนคลองสอง
    นายนิติชัย  วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคลองหลวง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอคลองหลวง ประธานชุมชนทุกชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมกันถวายภัตรเช้าแด่พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตจำนวน 29 รูป ณ อาคารเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง
         
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th