Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสุวิรัตน์ กิมสวัสดิ์
ประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายคงรัตน์ ค่ายทอง
รองประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายคงรัตน์ ค่ายทอง
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)
Responsive image
นายจงดี อาดำ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)
Responsive image
นายทองสุก แสนจักร
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)
Responsive image
นายมุสตาฟา อาดำ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)
Responsive image
นายสมเชษฐ์ มุ่งเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)
Responsive image
นายสุวิรัตน์ กิมสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)
Responsive image
นางจินตนา แกมกล้า
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)
Responsive image
นายชุมพล บัวเผื่อน
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)
Responsive image
นายชูชาติ ฐานะโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)
Responsive image
นายเนตร สวนสิน
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)
Responsive image
นายวรรณลภย์ ติวารี
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)
Responsive image
นายลักษมีเกียรติ ชะยันโต
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)
Responsive image
นายบุญสืบ เผือกฟัก
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 3)
Responsive image
นายประพัฒน์ น้อยรอด
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 3)
Responsive image
นายวรเชษฐ บุญคุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 3)
Responsive image
นางศรีรัตน์ นิตินันท์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 3)
Responsive image
นายสุธา ไวยรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 3)
Responsive image
นายสุโรจน์ บัวบานพร้อม
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 3)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th